Wszelkie pytania dotyczące sekcji kobudo prosimy kierować na e-mail: info@kobudo.waw.pl

Tel./faks 22 6725561